رومینگ ملی

۱۵فروردین
طرح رومینگ ملی میتواند دغدغه پوشش شبکه را حل کند

طرح رومینگ ملی میتواند دغدغه پوشش شبکه را حل کند

اگر یک اپراتور در محلی پوشش مناسبی نداشته باشد، مشترک می‌تواند از پوشش شبکه‌ای اپراتور دیگری استفاده کند؛ این طرح همان رومینگ ملی است که می‌تواند دغدغه پوشش شبکه را تا حدی برای کاربران حل کند.

۰۹تیر

رومینگ ملی و کلاهی که رایتل برسر مشترکان می گذارد

چند روزی از اجرای طرح رومینگ ملی می‌گذرد و به گفته مدیر عامل رایتل طی ۱۰ روز اول اجرای این طرح بیش از صد هزار نفر از مشترکان اپراتور سوم در شرایطی که رایتل پوشش مناسب نداشته از شبکه دو اپراتور دیگر بهره گرفته‌اند. اما نحوه اجرای این طرح چند سوال به دنبال دارد.