رومان نادال

۰۶خرداد
سپاه لرزه بر اندام فرانسوی ها انداخت

سپاه لرزه بر اندام فرانسوی ها انداخت

رومان نادال» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه از ساخت سومین کارخانه موشک‌های بالستیک ایران ابراز نگرانی کرد.