روغن کشی

۰۱اردیبهشت
واحدهای خطرساز و غیر استاندارد روغن کشی پلمپ می شود

واحدهای خطرساز و غیر استاندارد روغن کشی پلمپ می شود

فرماندار شهرری تاکید کرد: به دلیل حفظ سلامت مردم، واحدهای استحصال چربی که دارای پروانه کسب نبوده و از استاندارد لازم برخوردار نمی باشند باید پلمپ شود.