روغن پالم روغنی

۲۷مهر
خادمی:چرا مسئولان واقعیت های روغن پالم را پنهان می کنند؟/ سلیمی: متاسفانه در ورود مواد غذایی به کشور هم سیاسی کاری می شود

خادمی:چرا مسئولان واقعیت های روغن پالم را پنهان می کنند؟/ سلیمی: متاسفانه در ورود مواد غذایی به کشور هم سیاسی کاری می شود

اظهار نظر دو سال گذشته وزیر بهداشت در خصوص مضرات روغن پالم و انتقاد از افزایش ورود این روغن به کشور و صحبت های اخیر رئیس جمهور در خصوص سلامت بودن روغن پالم برای جامعه، این سوال را مطرح کرده است که چرا مسئولان دولتی واقعیت های در خصوص مزایا و مضرات روغن پالم را برای مردم شفاف سازی نمی کنند؟