روغن نخل

۱۴مرداد

روغن پالم چه روغنی است

روغن پالم (روغن نخل) روغنی است که به دلیل مقاوم بودن در برابر حرارت برای تولید روغن های جامد خوراکی استفاده می شود.