روغن ماهی

۱۴اردیبهشت
آیا روغن ماهی لاغر می کند؟

آیا روغن ماهی لاغر می کند؟

محققان دانشگاهی در آمریکا به این نتیجه پی بردند که استفاده از کپسول‌های روغن ماهی، باعث کاهش وزن نمی‌شود.