روضه خانگی

۰۵آبان
آیا بر روضه های خانگی و مداحان خانم نظارت می شود؟

آیا بر روضه های خانگی و مداحان خانم نظارت می شود؟

این که بار علمی مداحان خانم در چه سطحی است و آیا از تحصیلات مرتبط با شغلی که در پیش گرفته اند برخوردارند یا خیر موضوع ما نیست اما سوال این جا است که آیا نباید بر روی این شغل که این روزها افراد زیادی به آن مشغولند و از آن کسب درآمد می‌کنندنظارتوجود داشته باشد؟