روضه جنجالی

۱۵اردیبهشت
واکنش های مختلف به روضه جنجالی مداح معروف

واکنش های مختلف به روضه جنجالی مداح معروف

پخش روضه یک مداح معروف از تلویزیون واکنش‌های زیادی در بر داشته است. برخی از اساتید حوزه، روحانیون و چهره های فرهنگی موضع گیری کردند.