روش پیشرفته

۱۴بهمن
روش پیشرفته ای برای درمان بیماری قلب و عروق

روش پیشرفته ای برای درمان بیماری قلب و عروق

یک متخصص قلب و عروق گفت: اسکن با مواد هسته‌ای، روش پیشرفته‌ای در تشخیص بیماری های قلب و عروق است که در آن، مواد رادیو اکتیو توسط قسمت‌های مختلف بدن از جمله قلب جذب می‌شود.