روش های نوین

۳۰مرداد
لزوم ترغیب کشاورزان به اجرای روش های نوین

لزوم ترغیب کشاورزان به اجرای روش های نوین

دومین بازدید میدانی از بزرگترین نمایشگاه فرهنگی ورزشی شهرستان ری با حضور کارشناسان اداره و مسئولان هیئت‌های ورزشی شهرستان ری و بخش‌های تابعه برگزار شد.