روش-های-دینی-کنترل-خشم- تهرانیوز

۰۱بهمن
روش های دینی برای کنترل خشم

روش های دینی برای کنترل خشم

هر کس آخرت نزد او مهم است‌، در خشم و شهوتش آشکار مى‌شود، چنانکه کسى که بى اعتنا به آخرت است‌، بى بند و باریش نیز در هنگام خشم و شهوت ظاهر مى‌شود