روش نگهداری گل گیاه

۲۱اردیبهشت
تکنیک های نگهداری از گل و گیاه

تکنیک های نگهداری از گل و گیاه

وقتی گلی را می کارید، مدت ها طول می کشه تا ریشه آن در گلدان جا باز کند و رشد کند، وقتی ریشه به دیواره ها و ته گلدان برسد گیاه به رشد می افتد.