روش نوین

۲۱تیر
روش نوین برای کاهش ۹۰ درصدی هزینه تولید باتری

روش نوین برای کاهش ۹۰ درصدی هزینه تولید باتری

محقق ژاپنی روشی نوین ابداع کره تا هزینه های تولید باتری را ۹۰ درصد کاهش دهد و ایمنی آن را نیز بهبود بخشد.