روش مستقیم

۱۵خرداد
مزایای آزادسازی سهام عدالت به‌طور غیرمستقیم
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

مزایای آزادسازی سهام عدالت به‌طور غیرمستقیم

نیمه خرداد ماه آخرین مهلت انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم سهام عدالت عنوان شده است. بر این اساس تاکنون حدود ۱۶ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.