روش مستقیم سهامداری

۲۹خرداد
آخرین مهلت برای تعیین روش آزادسازی سهام عدالت

آخرین مهلت برای تعیین روش آزادسازی سهام عدالت

۲۹ خرداد ماه آخرین فرصت برای انتخاب روش مدیریت سهام عدالت از سوی مشمولان است.