روش مبتکرانه

۱۹آذر
روش مبتکرانه فدراسیون در عذرخواهی از مسی!

روش مبتکرانه فدراسیون در عذرخواهی از مسی!

فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد بزودی طی نامه ای رسمی از لیونل مسی عذرخواهی کند.