روش سنتی ماهیگیری

۲۶تیر

روش سنتی ماهیگیری +تصاویر

اوکای، نام نوعی روش سنتی ماهیگیری در ژاپن است که در آن صیادان با استفاده از باکلان ها (نوعی پرنده بومی ژاپن) ماهی های گرانقیمتی با نام آیو را که تنها در تابستان به وفور یافت می شوند را صید می کنند.