روش درمانی

۱۶اردیبهشت
۱۳۰ روش درمانی برای درمان کرونا بررسی می‌شوند

۱۳۰ روش درمانی برای درمان کرونا بررسی می‌شوند

یک انجمن پیشرو در صنعت داروسازی گفت: بیش از ۱۳۰ روش درمانی به عنوان درمان احتمالی برای بیماری کووید ۱۹ مورد بررسی قرار می‌گیرد.