روش تگهداری گل ارکیده

۱۱تیر
چگونه از گل ارکیده نگهداری کنیم؟

چگونه از گل ارکیده نگهداری کنیم؟

اندازه ی گل های ارکیده بین ۵ تا ۱۲ سانتی متر متغیر است و رنگ گل های ترکیبی جالبی نیز دارد.