روش تکثیر کاج مطبق

۰۶آذر
چگونگی نگهداری از کاج مطبق

چگونگی نگهداری از کاج مطبق

کاج مطبق یک نوع درخت کاج است که در کریسمس از آن استفاده میکنند این گیاه را می توان در خانه نگه داشت ولی برای رشد آن طیف دمایی مناسبی نیاز است.