روش امام سجاد(ع)

۱۷شهریور
روش امام سجاد (ع) در مقابله با انحرافات اجتماعی بررسی می‌شود

روش امام سجاد (ع) در مقابله با انحرافات اجتماعی بررسی می‌شود

دهمین پیش نشست دهمین کنگره بین‌المللی امام سجاد(ع) با موضوع «روش امام سجاد(ع) در مقابله با انحرافات اجتماعی» به زبان انگلیسی برگزار می‌شود.