روش اجایل

۰۹خرداد
یادگیری هوشمندانه به روش اجایل (Agile Learning)

یادگیری هوشمندانه به روش اجایل (Agile Learning)

از قوانین کسب و کار یکی این است که هرچه عملکرد ساده‌تر اما مؤثرتری داشته باشید، می‌توانید ارزش بیشتری به کاربران ارائه کنید. اما آیا می‌توان این ایده و کاربرد آن را به حوزه یادگیری هم تعمیم داد؟ بله. اگر بتوانیم این رویکرد «ساده‌سازی» را برای کسب علم و دانش هم به کار بگیریم و بیشترین ارزش را از اطلاعاتی که یاد می‌گیریم استخراج کنیم، فرایند یادگیری‌مان سریع‌تر و کارآمدتر خواهد شد. کارشناسان این روش را «یادگیری چابک یا یادگیری هوشمندانه به روش اجایل» می‌نامند و هدف آن یادگیری بخش ارزشمند اطلاعات است و مستلزم بیرون‌کردن اطلاعاتی از ذهنمان است که دیگر برایمان مفید نیستند. همراه ما باشید،‌ می‌خواهیم درباره یادگیری هوشمندانه بیشتر با شما صحبت کنیم.