روش آسان در عوض گردن رمز پویا

۲۶آذر
آسان‌ترین روش دریافت رمز دوم پویا

آسان‌ترین روش دریافت رمز دوم پویا

بانک مرکزی برای تسهیل در فرایند دریافت رمز دوم پویا اقدامی کرده است که مشتریان به جای نصب اپلیکیشن‌های هر بانک به راحتی کارشان راه بیفتد.