روش‌های پرداخت‌

۲۸اردیبهشت
اسکناس منسوخ می‌شود

اسکناس منسوخ می‌شود

یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ مرکزی حفظ ثبات مالی و پولی نظام اقتصادی کشور است. برای نیل به این هدف، بانک باید امن‌ترین و مورداعتمادترین پول را برای خانوار، کسب‌وکارها و نظام مالی فراهم کند.