روش‌شناسی تحلیل تصوی

۰۱شهریور
نقد بررسی فرهنگ دیداری و روش‌شناسی تحلیل تصویر

نقد بررسی فرهنگ دیداری و روش‌شناسی تحلیل تصویر

نشست نقد و بررسی کتاب «فرهنگ دیداری و روش‌شناسی تحلیل تصویر» روز سه‌شنبه ۴ شهریور در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.