روشی که سرع اینترنت را افزایش میکند

۰۵آبان
روشی که سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر می کند

روشی که سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر می کند

محققان یک دستگاه خوانش اطلاعات امواج نوری در هم تنیده ابداع کرده اند که سبب می شود ارتباطات اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر شود.