روشی برای پر پشست شدن

۱۳خرداد
۱۰ روش برای پر پشت شدن مو

۱۰ روش برای پر پشت شدن مو

برای افزایش ضخامت و پرپشت شدن مو به روش طبیعی، استفاده منظم از مواد پروتئینی ضروری است که در این زمینه تخم مرغ بهترین گزینه است.