روشهای تقلب

۲۵اردیبهشت
تصاویر/ روش‌های جدید تقلب!

تصاویر/ روش‌های جدید تقلب!

اکثر ما کم و بیش خاطره‌ای از تقلب کردن در دوران مدرسه داریم که بعضا به آن‌ها هم افتخار می‌کنیم، اما امروزه روش‌ها کمی متفاوت شده است.