روشن ژستی

۰۲مهر
ویروس “روشن‌ژستی” جامعه را تهدید می کند

ویروس “روشن‌ژستی” جامعه را تهدید می کند

مروری بر وضعیت مدیریت تئاتر، سینما و عرصه نشر کشور در یک سال گذشته نشان دهنده آن است که بخشی از بدنه مدیریت ارشاد به سیاق دوران اصلاحات، بی توجه به خواست و اراده مردم همچنان خود را وام‌دار این جریانات پوسیده دانسته و علی‌رغم تغییر نگرش و ذائقه مخاطبان به خصوص در یک دهه گذشته، تلاش می‌کند تا عقاید و آرای خود را به این عرصه حقنه کند.