روشنفکری

۲۰آبان
جارچی دیگران نباش

جارچی دیگران نباش

به جای اینکه بلندگوی شیطنت دیگران باشید بهتر است حرفهای مبلغان واقعی دین را بشنوید.

۰۲مهر
ویروس “روشن‌ژستی” جامعه را تهدید می کند

ویروس “روشن‌ژستی” جامعه را تهدید می کند

مروری بر وضعیت مدیریت تئاتر، سینما و عرصه نشر کشور در یک سال گذشته نشان دهنده آن است که بخشی از بدنه مدیریت ارشاد به سیاق دوران اصلاحات، بی توجه به خواست و اراده مردم همچنان خود را وام‌دار این جریانات پوسیده دانسته و علی‌رغم تغییر نگرش و ذائقه مخاطبان به خصوص در یک دهه گذشته، تلاش می‌کند تا عقاید و آرای خود را به این عرصه حقنه کند.