روشندلان

۲۳مهر
۲۳ مهر؛ روز جهانی عصای سفید

۲۳ مهر؛ روز جهانی عصای سفید

۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت نابینایان و عصای سفید، نامگذاری شده است. در این روز قانون عصای سفید توسط یونسکو تصویب گردیده است.

۲۳آبان
همه ادارات قرچک ملزم به رعایت حقوق روشندلان هستند

همه ادارات قرچک ملزم به رعایت حقوق روشندلان هستند

فرماندار شهرستان قرچک گفت: همه ادارات قرچک ملزم به رعایت حقوق روشندلان هستند.

۰۲دی
آموزش مبانی ترافیکی برای کودکان کم توان ذهنی و روشندلان در شهرری برگزار شد

آموزش مبانی ترافیکی برای کودکان کم توان ذهنی و روشندلان در شهرری برگزار شد

ویژه برنامه ای برای کودکان کم توان ذهنی و روشندلان با محوریت آموزش مبانی ترافیکی در بوستان ترافیک منطقه ۲۰ برگزار شد.