روشنایی دائمی

۰۶آذر
«روشنایی دائمی» در زیرگذرهای حریم راه‌آهن تهران تبریز

«روشنایی دائمی» در زیرگذرهای حریم راه‌آهن تهران تبریز

شهردار منطقه ۱۷ در جریان بازدید ستادی از محله بلورسازی واقع در ناحیه سه این منطقه از تامین روشنایی دائمی در زیرگذرهای حریم ریلی راه آهن تهران تبریز و حل مشکلات شهری این محله ظرف یک هفته و به صورت جهادی خبر داد.