روسیه و چین

۳۱شهریور
رژیم صهیونیستی از مواضع ضدایرانی آمریکا ابراز خوشحالی کرد

رژیم صهیونیستی از مواضع ضدایرانی آمریکا ابراز خوشحالی کرد

رژیم صهیونیستی از مواضع ضدایرانی آمریکا ابراز خوشحالی کرد و از اقدامات آمریکا و فعال کردن مکانیسم ماشه در شورای امنیت تشکر کرد.

۰۷دی
واکنش رسانه‌های جهان به رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین

واکنش رسانه‌های جهان به رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین

رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های منطقه و جهان داشته است.