روسیه ، ایران و ترکیه

۱۵بهمن
نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ۲۵ بهمن در سوچی

نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ۲۵ بهمن در سوچی

وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه از برگزاری نشست سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه در روز چهاردهم فوریه (۲۵ بهمن ماه) در شهر سوچی خبر داد.