روسه

۲۸مهر
آمادگی غرب جهت رفراندوم درسوریه/شرایط ایران برای لوزان پذیرفته شد

آمادگی غرب جهت رفراندوم درسوریه/شرایط ایران برای لوزان پذیرفته شد

وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است شرایط سیاسی برای برگزاری رفراندوم در سوریه در حال فراهم شدن است.