روسفید

۱۰مهر
بداغی: خدارو شکر که روسفید شدیم

بداغی: خدارو شکر که روسفید شدیم

فریبا بداغی پس از قهرمانی حمیده عباسعلی در بازی‌های آسیایی اینچئون اظهار داشت: