روستا ها

۳۰بهمن
اجازه ندهیم بافت روستاها از بین برود

اجازه ندهیم بافت روستاها از بین برود

رئیس شورای شهرستان ورامین گفت: باید روستا بافت روستایی خود را حفظ کند، نباید در هر جای روستا که می‌شود پارک ایجاد کنیم، باید تلاش کرد آثار قدیمی و میراث فرهنگی روستا را حفظ کنیم و به بخش بوم گردی بپردازیم.