روستا محرومیت اردو جهادی کرمان تهرانیوز

۲۳آبان
روستای پیرخوشاب باید منتظر امدادرسانی

روستای پیرخوشاب باید منتظر امدادرسانی

محرومیت در روستای پیرخوشاب از توابع استان کرمان بیداد می‌کند، به گونه‌ای که با حضور گروه جهادی در این روستا مردمش متعجب بودند که چگونه کسی غیر از خودشان پا به این روستای دور افتاده و مظلوم گذاشته است؟!