روستا تعاون

۲۳بهمن
طرح های روستا تعاون و پرداخت تسهیلات بررسی شد

طرح های روستا تعاون و پرداخت تسهیلات بررسی شد

جلسه بررسی طرح های روستا تعاون و پرداخت تسهیلات روستا عشایر در فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

۲۷آذر
روستا تعاون؛ راهکاری برای توسعه پایدار و اشتغال زایی!

روستا تعاون؛ راهکاری برای توسعه پایدار و اشتغال زایی!

اولین کارگاه شوراها و فرمانداری شهرستان فیروزکوه به منظور تصویب طرح های تعاون روستایی تشکیل شد.