روستا آزاد

۱۵دی
بیانیه شورای امنیت از قبل طراحی شده بود/دستگاه دیپلماسی از خواب بیدار شود

بیانیه شورای امنیت از قبل طراحی شده بود/دستگاه دیپلماسی از خواب بیدار شود

یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه اولین وظیفه دستگاه دیپلماسی کشورمان در مواجه با اتفاقات اخیر، بیدار شدن از خواب است، گفت: اقدام شورای امنیت سازمان ملل یک پروتکل از قبل طراحی شده بوده است زیرا این روزها غربی ها و البته صهیونیست ها با وهابیت اقدامات مشترک مختلفی در امور سیاسی انجام می دهند.