روستای

۲۹اردیبهشت
۱۵۰۰ روستای جدید به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شدند

۱۵۰۰ روستای جدید به شبکه اینترنت پرسرعت متصل شدند

اینترنت در ۱۵۰۰ سایت روستایی با کمک اپراتور اول کشور راه‌اندازی شد تا ۸۶ درصد روستاهای کشور تحت پوشش اینترنت قرار بگیرند.

۰۷تیر
چند درصد خانه‌های روستایی فاقد اصول ساخت و ساز هستند؟

چند درصد خانه‌های روستایی فاقد اصول ساخت و ساز هستند؟

فرماندار شهرستان قرچک گفت: ۷۵ درصد خانه‌های روستای و ۴۵ درصد شهری فاقد اصول ساخت و ساز است.