روستای گلستان

۳۱مرداد
قبض‌های کاغذی برق در بخش گلستان حذف خواهد شد

قبض‌های کاغذی برق در بخش گلستان حذف خواهد شد

رئیس اداره برق بخش گلستان گفت: از مهرماه سال جاری دیگر قبض‌های کاغذی برق در بخش گلستان توزیع نخواهد شد.