روستای گلخندان

۱۵مهر
گلخندان روستایی قدیمی در بومهن

گلخندان روستایی قدیمی در بومهن

روستای گلخندان یکی از مناطق گردشگری و تاریخی شهرستان پردیس است.