روستای کهنک پیشوا

۱۴مرداد
برپایی دوره آموزش قالیبافی در روستای کهنک پیشوا

برپایی دوره آموزش قالیبافی در روستای کهنک پیشوا

دوره آموزشی ارتقای مهارت قالیبافان استان تهران ویژه شهرستان پیشوا در روستای کهنک برگزار می‌شود.