روستای کشه

۰۷شهریور
روستای کشه از روستاهای ناشناخته ایران

روستای کشه از روستاهای ناشناخته ایران

روستای کشه یکی از روستاهای تاریخی ایران که سفر کردن به آن و لذت بردن، از زیبایی های آن فراموش نشدنی است. این روستا از جاذبه های گردشگری نطنز، به شمار می آید.