روستای ژیوار

۲۸مرداد
معرفی روستای ژیوار؛ در ماسوله کردستان

معرفی روستای ژیوار؛ در ماسوله کردستان

روستای ژیوار به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای کوهستانی زمستان هایی سرد و مشکل را پشت سر می گذارد. اکثر گردشگران ترجیح می‌دهند در بهار دلپذیر و فصل شکوفا شدن طبیعت به آن سفر کنند، بعضی دیگر فصل تابستان را انتخاب میکنند

۰۷مرداد
معرفی روستای ژیوار؛ ماسوله کردستان

معرفی روستای ژیوار؛ ماسوله کردستان

روستای ژیوار به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای کوهستانی زمستان هایی سرد و مشکل را پشت سر می گذارد. اکثر گردشگران ترجیح می‌دهند در بهار دلپذیر و فصل شکوفا شدن طبیعت به آن سفر کنند، بعضی دیگر فصل تابستان را انتخاب میکنند