روستای چم مهر

۱۸اردیبهشت
زندگی پس از سیل در روستای چم مهر

زندگی پس از سیل در روستای چم مهر

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، در این گزارش به وضعیت ساکنان روستای چم مهر شهرستان پلدختر استان لرستان پس از سیل ویرانگر فروردین ماه و امدادرسانی های سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران به خانواده های گرفتار در این سیل نگاهی داریم.