روستای ولی‌آباد

۰۷دی
روستای ولی‌آباد صاحب سوله چندمنظوره بحران می‌شود

روستای ولی‌آباد صاحب سوله چندمنظوره بحران می‌شود

فرماندار شهرستان قرچک گفت:‌ با کلنگ زنی پروژه ساخت سوله چندمنظوره بحران در روستای ولی آباد امید است اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران‌های مختلف در روستاها شکل جدی تری به خود بگیرد.