روستای ولی‌آباد قرچک

۲۹آذر
کلنگ پروژه‌های عمرانی روستای ولی‌آباد قرچک به زمین خورد

کلنگ پروژه‌های عمرانی روستای ولی‌آباد قرچک به زمین خورد

کلنگ پروژه‌های عمرانی روستای ولی‌آباد قرچک با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار تهران به زمین خورد.