روستای وشتان

۰۷آذر
کلنگ زنی ساخت مخزن آب شرب + تصاویر

کلنگ زنی ساخت مخزن آب شرب + تصاویر

کلنگ ساخت مخزن آب شرب روستای وشتان با گنجایش ۲۰۰ هزار لیتر به زمین زده شد.